Ајде да појаснам што е плагијат, за г***ите кои јадеа г**на

 96 

Денес зимски јануарски ден , 2022 е , зима и врни снег а останале многу нешта недоречени, да се пополни и времето корисно редно е да е забаено ама не и забораено, останале неосновани навреди , клевети, свесно рушење на нечиј труд, лажење и клеветење за некои да испаднат тие свети просветлени.Нема да должам во овој напис ниту да филозофирам , само кратко ќе наведам што е плагијат. Новост никогаш не бил плагијат како што некогаш сакаа г**на да го претстават за да бидат на сцената главни тие, (главни и грди:)),

еве ајде што е плагијат

Плагијат во речниците се дефинира како „погрешнo присвојување“, „блискa имитација“ или „публикација“ на друг авторски „јазик, мисла, идеја или израз“ и нивната репрезентација како свое оригинално дело.

Современиот концепт на плагијат како неморалност и оригиналност се појавил во Европа во 18 век, особено за време на романтизмот, додека во претходните векови авторите и уметниците биле охрабрени да “копираат од делата што е можно поблиску” за да се избегне “непотребeн пронајдок”.

Во 18. век се забележале нови морални вредности што биле видливо спроведени во секторите на академскиот живот и новинарството, каде плагијатот сега се смета за академска нечесност и прекршување на новинарската етика и е предмет на санкции кои се одразуваат на кариерата. Ова не се одразило толку во уметноста, која што немала отпор во долго-востановената традиција на копирање како темелна практика на креативен процес, па со бумот на модернистичкото движење и постмодернистичките движења во 20 век, оваа практика се зголемила уште повеќе.

Плагијатот не е криминално дело сам по себе, но не е одобрен врз основа на моралот, па затоа случаите на плагијат може да вклучат кршење на авторските права.

Новост секогаш кога превзема вест која не е наша авторска редовно наведува активен линк и извор на веста , па оние кои не рекламираа како плагијати прво нека научат што е плагијат , г*мна едни,25 години во новинарство , разни медиуми, и до ден денес НЕ Е НОВОСТ НА НИЕДНА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА а вие?

ТЕКСТОТ НЕ Е НАМЕНЕТ ЗА НИЕДЕН ОД ЧИТАТЕЛИТЕ И ПРИЈАТЕЛИТЕ НА НОВОСТ, ова е обраќање до оние кои ќе се препознаат во нивните НЕдЕЛА

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Leave a Comment