Мистичен, раскошен, бисер на антиката, античкиот локалитет Херкалеја Линкестис

Мистичен, раскошен, бисер на антиката. Вака археолозите го нарекуваат античкиот локалитете Херкалеја Линкестис, градот кој во четвртиот век п.н.е. го основал македонскиот владетел Филип Втори Македонски. Секој објект, секој камен, секој постамент во Херкалеја е обвиен со своја мистичност од хеленистичкото време и римскиот период, каде наизменично се среќаваат градби од едно или друго време, се издигаат столбови и се протегаат мозаици. 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Leave a Comment