Оценка од 1 до 5: Каква e уредноста, хигиената и услугата низ битолскиот пазар?

Loading

Како би го оцениле најпосетуваното место во градот, пазарот во Битола, со оценка од 1 до 5. Дали сметате дека е убаво уреден, дали според вас хигиената е на ниско, задоволително или пак е на високо ниво и дали сте задоволни од услугата?

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Leave a Comment