Се работи на мостот кај Безистенот наскоро и ќе почнат градежните активности

Loading

РАБОТНИ АКТИВНОСТИ НА МОСТOT КАЈ БЕЗИСТЕНОТОд денес, изведувачот на изработката на техничката документација и реконструкцијата на Мостот кај Безистенот е воведен во работа. Како прва фаза од предметните работи е изработката на проектната документација, во која е предвидено и пескарење на челичната конструкција. Подготвителните активности се веќе отпочнати, а со пескарење ќе се започне во понеделник.После изработката на техничката документација, ќе следува обезбедување на одобрение за реконструкција од Министерството за транспорт и врски, со цел отпочнување на градежните активности.- објави општина Битола

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Leave a Comment