Свр Битола – Известување до јавноста!

 3,745 

 3,745  Во последниов период во Секторот за внатрешни работи Битолазачестија пријави од граѓани кои се измамени во делот на злоупотребана личните податоци односно подигнување на брзи кредити во име натрето лице, за кое оштетените не се запознати.Во насока на спречување на злоупотребата на лични податоци,кражбата на идентитет, како и злоупотребата на дебитните икредитните картички, во пресрет на празниците, кога се очекуваатзголемен број трансакции, ги предупредуваме граѓаните да бидатисклучително внимателни во делот на компјутерските измами излоупотребата на личните податоци. Апелираме до граѓаните да внимаваат каде и со кого ги споделуваатили ги…

прочитај повеќе...